KONTAKT

za proizvodnju, trgovinu i usluge

Bjelovar, Lepirac 1a

mob. 099/254 32 05
099/ 333 2 333
mail: betonara@bjelovar-beton.hr

OIB: 45531024684
MB: 010090567

Tvrtka registrirana na Trgovačkom subu u Bjelovaru pod brojem: Tt-14/307-4

Temeljni kapital 20.000,00 kn u cijelosti uplačen.

Direktor: Antun Matić

KONTAKT